Pensjon i barnehagesektoren

Pensjon på 1-2-3

  1. Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som også inneholder avtale om tjenestepensjon.
  2. Private barnehager har i gjennomsnitt lavere pensjonskostnader enn kommunale barnehager, men dette betyr ikke at pensjonsytelsene til de ansatte er dårligere.
  3. Både i offentlig sektor og i PBL-området ble den ytelsesbaserte pensjonsordningen lukket fra 1.1.2020.

Ny pensjon i kommunale barnehager fra 2020

Regjeringen ble i mars 2018 enig med arbeidstakerorganisasjonene om ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Den nye ordningen trådte i kraft 1. januar 2020. Den nye ordningen kalles en påslagsmodell.

Her er de viktigste prinsippene:

Ny pensjon i PBL-barnehager fra 2020

PBL ble i august 2019 enig med arbeidstakerorganisasjonene om å justere pensjonsordningen i PBLs tariffområde. Endringen trådte i kraft 1. januar 2020. Det ble etablert en såkalt hybridpensjon og har fått navnet Barnehagepensjon.

Her er de viktigste prinsippene:

Sammenligning av dekningene i offentlig tjenestepensjon og PBL Barnehagepensjon

Forventet utbetalt tjenestepensjon i prosent av sluttlønn

Kilde: Storebrand

AFP i kommunale og private barnehager

Lukkede pensjonsordninger i kommunale og private barnehager

Pensjonskostnader i barnehagesektoren

Slik dekkes pensjonskostnadene i private barnehager

Mer om pensjonskostnadene i de lukkede ytelsespensjonsordningene

PBL mener

  • Det er en myte at ansatte i private barnehager har dårligere pensjonsytelser enn ansatte i kommunale barnehager.
  • Det er ikke noe mål i seg selv at pensjonskostnadene skal være så høye som mulig. Det viktige er at de ansatte får gode ytelser.
  • Private barnehager får tilskudd for å gi sine ansatte gode pensjonsvilkår. De som ikke kan dokumentere gode pensjonsordninger for sine ansatte, bør derfor kunne få avkortning i tilskuddene.
  • Det er uansvarlig av regjeringen og stortinget å kutte i pensjonspåslaget uten nøye å se det i sammenheng med tilskuddsordningen som helhet. Skal private barnehager ha en rimelig finansiering, må en eventuell overfinansiering av pensjonskostnader ses i sammenheng med eventuell underfinansiering på andre områder.