Lønn i barnehagesektoren

Lønn på 1-2-3

  1. Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som er anbefalt av de ansattes organisasjoner.
  2. Private barnehager tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.
  3. PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale omfatter syv av ti ansatte i private barnehager

Minstelønnssatser etter hovedoppgjøret 2024

Her kan du sammenligne minstelønnssatsene i KS-tariffen og PBL-tariffen.

Stillingene benevnes litt ulikt i de ulike tariffene:

Assistenter:

Barnehagelærere:

Fagarbeidere:

Kilde: Unio
Kilde: PBL

Minstelønnssatser - utvikling over år​

Her kan du sammenligne minstelønnssatsene i KS-tariffen og PBL-tariffen fra 2013 og frem til i dag. Du kan velge ansiennitet og stillingstype.

Kilde: KS og PBL

Minstelønnssatser i andre tariffområder​

Minstelønnssatsene sier ikke alt om lønnsnivået​

PBL mener

  • Det er en myte at ansatte i private barnehager har dårligere lønnsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.
  • Dyktige og engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne tilby et barnehagetilbud med høy kvalitet. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for at sektoren skal tiltrekke seg dyktige og engasjerte ansatte.
  • En sektor som i vesentlig grad er offentlig finansiert har – forutsatt at finansieringen er forutsigbar og bærekraftig – et særskilt ansvar for å ha ordnede vilkår for de ansatte.
  • Hvis det finnes private barnehager som ikke kan dokumentere lønns- og pensjonsvilkår på nivå med bransjestandard, bør disse ikke få like høye tilskudd som det store flertallet av barnehager som har dette på plass.