Fakta om norske barnehager

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge. Her presenteres offentlig tilgjengelige data om tilskudd, økonomi, mangfold og eierskap, lønn, pensjon, bemanning, sykefravær, foreldretilfredshet og tilsyn. Det er PBL som eier og redigerer nettstedet

Tilskudd

Tilskuddssatsene varierer fra kommune til kommune, med opptil 100.000 kroner per barn.

Les mer
Økonomi

Ordinære private barnehager hadde i 2022 et gjennomsnittlig overskudd på 0,1 prosent.

Les mer
Mangfold og eierskap

99 prosent av alle private og kommunale barnehager oppfyller bemanningsnormen.

Les mer
Sykefravær og arbeidsvilkår

Det legemeldte sykefraværet er systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.

Les mer
Foreldretilfredshet

Foreldre flest er svært fornøyde med det tilbudet barnehagene leverer.

Les mer
Tilsyn

Kommunene fører mer tilsyn med private barnehager enn kommunenes egne barnehager.

Les mer
Lønn

Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale.

Les mer
Pensjon

Private barnehager har lavere pensjons-kostnader enn kommunale, men like gode ordninger for ansatte.

Les mer
Bemanning

99 prosent av alle private og kommunale barnehager oppfyller bemanningsnormen.

Les mer
Foreldre som leverer barn i en privat barnehage.

Myter og fakta om private barnehager

Les mer