Close

Fakta om norske barnehager

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge. Her presenteres data om tilskudd og økonomi, mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning og sykefravær, foreldretilfredshet og tilsyn.

Tilskudd og økonomi

Tilskuddssatsene i kommunene varierer med over 100.000 kr. per barn.

Mangfold og eierskap

Nesten to av tre barnehager med registrert pedagogisk profil er privat.

Lønn og
pensjon

Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale.

Bemanning og sykefravær

Alle barnehager må oppfylle de samme nasjonale kravene til bemanning.

Foreldretilfredshet og tilsyn

Foreldre flest er svært fornøyde med det tilbudet barnehagene leverer.