Close

Fakta om norske barnehager

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge. Her presenteres data om tilskudd og økonomi, mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning og sykefravær, foreldretilfredshet og tilsyn.

Tilskudd​

Tilskuddssatsene i kommunene varierer med opptil 100.000 kroner per barn.

Økonomi​

Ordinære private barnehager hadde i 2018 et gjennomsnittlig overskudd på 2,3 prosent.

Mangfold og eierskap​

Mer enn to av tre barnehager med registrert profil er private.

Lønn

Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale.

Pensjon

Private barnehager har lavere pensjons-kostnader enn kommunale, men like gode ordninger for ansatte.

Bemanning

Alle barnehager må oppfylle de samme nasjonale kravene til bemanning.

Sykefravær

Det legemeldte sykefraværet er systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.

Foreldretilfredshet

Foreldre flest er svært fornøyde med det tilbudet barnehagene leverer.

Tilsyn

Kommunene fører mer tilsyn med private barnehager enn kommunenes egne barnehager.