Close

Fakta om norske barnehager

Barnehagemonitor er et faktanettsted om barnehagesektoren i Norge. Her presenteres offentlig tilgjengelige data om tilskudd, økonomi, mangfold og eierskap, lønn, pensjon, bemanning, sykefravær, foreldretilfredshet og tilsyn. Det er PBL som eier og redigerer nettstedet.

Tilskudd​

Tilskuddssatsene varierer fra kommune til kommune, med opptil 100.000 kroner per barn.

Økonomi​

Ordinære private barnehager hadde i 2022 et gjennomsnittlig overskudd på 0,1 prosent.

Mangfold og eierskap​

Tre av fire barnehager med registrert profil er private.

Lønn

Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale.

Pensjon

Private barnehager har lavere pensjons-kostnader enn kommunale, men like gode ordninger for ansatte.

Bemanning

99 prosent av alle private og kommunale barnehager oppfyller bemanningsnormen. 

Sykefravær og arbeidsvilkår

Det legemeldte sykefraværet er systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.

Foreldretilfredshet

Foreldre flest er svært fornøyde med det tilbudet barnehagene leverer.

Tilsyn

Kommunene fører mer tilsyn med private barnehager enn kommunenes egne barnehager.

Myter og fakta om private barnehager