Sykefravær og arbeidsvilkår i barnehagesektoren

Bilde av ansatt i barnehage med barn.

Sykefravær og arbeidsvilkår på 1-2-3

  1. Siden 2012 har det legemeldte sykefraværet vært systematisk lavere i private enn i offentlige barnehager.
  2. På det meste har forskjellen mellom legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager vært 1,6 prosentpoeng på landsbasis.
  3. I en OECD-rapport fra 2019 om arbeidshverdagen i norske barnehager oppgir 97 prosent av de ansatte at de alt i alt er fornøyde med jobben sin.

Legemeldt sykefravær i offentlige og private barnehager

Kilde: SSB - Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.
NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefraværet i ditt fylke​

Kilde: SSB - Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.
NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

Sykefravær i din kommune​

Kilde: SSB – Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.

Sykefravær etter stillingstittel​

Kilde: SSB - Legemeldt sykefravær i barnehagesektoren.
NB! Data til og med 2017 K4 er feriekorrigert, mens data fra og med 2018 K1 ikke er feriekorrigert.

OECD-rapport: Ansatte i barnehagen er fornøyde med jobben sin​

PBL mener

  • Sykefraværet i barnehagesektoren er for høyt, og både barna, den enkelte ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med at sykefraværet går ned.
  • God, engasjert og tilstedeværende ledelse er avgjørende for å få ned sykefraværet.
  • Lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager står i kontrast til påstander om at ansatte i private barnehager har dårligere arbeidsvilkår enn ansatte i kommunale barnehager.