Foreldretilfredshet i barnehagesektoren

Foreldretilfredshet på 1-2-3

  1. Mer enn ni av ti norske foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagene sine.
  2. EPSI Rating har hvert år siden 2009 konkludert med at barnehageforeldre er mer fornøyde med tjenestene enn brukere av barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universitet.
  3. Alle kjente målinger som er blitt publisert siden 2009 viser at foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

Deltakelse

Stabil tilfredshet med kommunale og private barnehager

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

Resultater fra hovedkategorier​

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

Nøkkeltall fra din kommune

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsløpet (EPSI Rating)​

Kilde: EPSI Rating

Resultater på utvalgte spørsmål​

Kilde: EPSI Rating
* Kundetilfredshet er EPSI Ratings betegnelse på det som i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse heter "Total tilfredshet"

Innbyggerundersøkelsen (Direktoratet for forvaltning og IKT)​

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT

Resultater på alle spørsmål​

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT

Eksterne lenker

Lokale foreldreundersøkelser​

PBL mener

  • Det er viktig å lytte til foreldrene. De kjenner barna sine best og vet noe om hvilket barnehagetilbud de ønsker for sine barn.
  • Tilbakemeldinger fra foreldrene er viktig for å utvikle mangfold og kvalitet i barnehagesektoren.
  • Foreldreundersøkelser kan si noe, men på langt nær alt, om kvaliteten på barnehagene.
  • Alle offentlige og private barnehager som mottar offentlig driftstilskudd bør delta i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet