Mangfold og eierskap i barnehagesektoren

Mangfold og eierskap på 1-2-3

  1. Cirka 266.200 barn går i barnehage i Norge. Dette er nesten 94 prosent av alle barn i alderen 1-5 år. Barna er omtrent likt fordelt mellom private og kommunale barnehager. 6 av 10 private barnehager er enkeltstående.
  2. De fem største aktørene på barnehagedrift i Norge er Oslo kommune (ca 305 bhg), Læringsverkstedet (ca 250 bhg), FUS (ca 185 bhg), Trondheim kommune (ca 105 bhg) og Espira (ca 100 bhg).
  3. 995 private og 299 kommunale barnehager er registrert i Utdanningsdirektoratet med en pedagogisk profil.

Antall private og kommunale barnehager

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.
Tallene i diagrammet inkluderer familiebarnehager.

Antall private og kommunale barnehager per kommune

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

Antall barn i private og kommunale barnehager

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen. I de offisielle tallene er det litt flere barn i private barnehager enn det vi opererer med her. Dette skyldes at Utdanningsdirektoratet legger fylkeskommunale og statlige barnehager i kategorien private.

Antall barn i barnehage, kommunetall

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen.

Tre av fire profilbarnehager er private

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Enkeltstående barnehager i flertall - andelen i konsern øker

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Resultatregnskap fra private barnehager

Eierskap - de ti største private barnehagekonsernene​

Kilde: Brønnøysundregistrene og PBL

Organisering av private barnehager

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

Barnehagestørrelse - ordinære barnehager​

Kilde: Utdanningsdirektoratet

PBL mener

  • Et mangfoldig barnehagetilbud gir foreldre muligheter til å velge barnehager som passer for deres barn og familien deres, enten det gjelder pedagogisk profil, geografisk plassering, tilbud eller størrelse.
  • Få sektorer, om noen, kan vise til et så rikt mangfold i tilbud og aktører som barnehagesektoren. Valgmulighetene som mangfoldet gir er en kvalitet som vi bør dyrke og utvikle videre.
  • Det er positivt at både private og kommunale barnehager kontinuerlig må utvikle tilbudene sine for å være attraktive for familiene. Dersom foreldrenes innflytelse over barnehagetilbudet svekkes, vil også nytenkingen i sektoren svekkes.
  • Den største trusselen mot mangfoldet i barnehagesektoren er et finansieringssystem som ikke gir likeverdighet og forutsigbarhet. Dette rammer alle typer private barnehager, særlig i kommuner med lave tilskudd.