Bemanning i barnehagesektoren

Bilde av ansatt i barnehage med barn.

Bemanning på 1-2-3

  1. 99 prosent av alle barnehager oppfyller bemanningsnormen.
  2. Per 15.12.2023 hadde 66,2 prosent av de private barnehagene og 63,7 prosent av de kommunale barnehagene oppfylt pedagognormen uten dispensasjon.
  3. Private og kommunale barnehager har henholdsvis 12,5 og 8,6 prosent menn i grunnbemanningen.

Kravene til bemanning i alle ordinære barnehager

Krav til pedagogtetthet
Krav til grunnbemanning

Oppfyller bemanningsnormen, men mangler 2.800 pedagoger

Pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - kommuner målt opp mot landsgjennomsnittet​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - sammenligning av kommuner​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Andelen menn i barnehagene​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

PBL mener

  • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte ansatte, nok ansatte og engasjerte ansatte rundt seg. God ledelse er viktig for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna.
  • Forutsatt samtidig finansiering vil PBL jobbe politisk for 50 prosent pedagogdekning i alle private og kommunale barnehager.
  • Enhver kvalitetsnorm må ha samtidig finansiering i alle barnehager. Ellers vil oppfyllelse av kravene tvinge frem kutt i annen kvalitet.
  • Settes det ikke inn vikar ved behov, vil en bemanningsnorm bare gi høyere kvalitet på papiret. Graden av vikarbruk bør dokumenteres.
  • Alle barnehager må ha økonomiske rammer til å oppfylle de til enhver tid gjeldende normer og kvalitetskrav.