Bemanning i barnehagesektoren

Bilde av ansatt i barnehage med barn.

Bemanning på 1-2-3

  1. Tilskuddene til private barnehager baseres delvis på faktiske kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen, delvis på bakgrunn av beregninger av gjennomsnittskostnader i private barnehager, og delvis på bakgrunn av estimater og sjablonger.
  2. Det skiller mer enn 100.000 kroner per barn (under 3 år) i driftstilskudd mellom kommunene som bruker minst og mest på barnehage.
  3. Ulikt tilskuddsnivå gir private barnehager i ulike kommuner vidt forskjellige forutsetninger for å oppfylle nasjonale krav.

Kravene til bemanning i alle ordinære barnehager

Krav til pedagogtetthet
Krav til grunnbemanning

Oppfyller bemanningsnormen, men mangler 2.200 pedagoger

Pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - kommuner målt opp mot landsgjennomsnittet​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning - sammenligning av kommuner​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanning: 10 på topp og 10 på bunn

Se oversikten over de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest pedagogtetthet, pedagogandel og bemanningstetthet i kommunale og private barnehager.

Andelen menn i barnehagene​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL

PBL mener

  • Det er viktig at barn i alle barnehager har kvalifiserte ansatte, nok ansatte og engasjerte ansatte rundt seg. God ledelse er viktig for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb for barna.
  • Forutsatt samtidig finansiering vil PBL jobbe politisk for 50 prosent pedagogdekning i alle private og kommunale barnehager.
  • Enhver kvalitetsnorm må ha samtidig finansiering i alle barnehager. Ellers vil oppfyllelse av kravene tvinge frem kutt i annen kvalitet.
  • Settes det ikke inn vikar ved behov, vil en bemanningsnorm bare gi høyere kvalitet på papiret. Graden av vikarbruk bør dokumenteres.
  • Alle barnehager må ha økonomiske rammer til å oppfylle de til enhver tid gjeldende normer og kvalitetskrav.