Om barnehagemonitor.no

Barnehagemonitor.no er en nettside med fakta, tall og informasjon om barnehagesektoren.

Hvorfor har vi laget denne nettsiden?

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ønsker en åpen og mest mulig faktabasert debatt om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

Med barnehagemonitor.no ønsker PBL å gjøre viktige opplysninger om sektoren tilgjengelig for alle. Under de ulike menypunktene vil du finne informasjon om sektoren og private barnehager.

Det er PBL som står bak nettsiden. PBL er en landsdekkende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vårt mål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Organisasjonen ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og har i dag mer enn om lag 1.900 medlemsbarnehager.Les mer om PBL her.

Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om innholdet på denne nettsiden. Tips oss gjerne dersom det er noe du savner eller som du mener burde vært løst på en annen måte.Du kan sende e-post til info@pbl.no eller ringe oss på telefon 75 55 37 00.