Close

Foreldretilfredshet i barnehagesektoren

Foreldretilfredshet på 1-2-3

 1. Mer enn ni av ti norske foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagene sine.
 2. EPSI Rating har hvert år siden 2009 konkludert med at barnehageforeldre er mer fornøyde med tjenestene enn brukere av barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universitet.
 3. Alle kjente målinger som er blitt publisert siden 2009 viser at foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

 • Utdanningsdirektoratet har hvert år siden høsten 2016 invitert barnehager landet rundt til å delta i Foreldreundersøkelsen.
 • Foreldreundersøkelsen er ment å gi barnehagen en indikasjon på hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet og skal være et utgangspunkt for dialog mellom foreldrene og barnehagen.
 • Foreldreundersøkelsen er ikke obligatorisk.
 • I en frafallsanalyse som Opinion har gjennomført er det kontrollert for eventuelle skjevheter i geografi, eiertype, barn per ansatt mellom barnehager som har deltatt i Foreldreundersøkelsen sammenlignet med barnehager som ikke har deltatt. Der heter det – om 2019-undersøkelsen: «I populasjonen er det 12 prosent av barnehagene som hører hjemme i Oslo, mens det i utvalget er 18 prosent som er i Oslo. 7 prosent av barnehagene hører hjemme i Innlandet, mens 3 prosent av barnehagene som har deltatt er fra Innlandet. Andre forhold som er undersøkt viser ikke utslag som tilsier alvorlige skjevheter.» 

Deltakelse

 • 2016: 86.000 foreldre fra 2.200 barnehager i 271 kommuner.
 • 2017: 106.000 foreldre fra 2.661 barnehager i 280 kommuner.
 • 2018: 127.766 foreldre fra 3.169 barnehager i 287 kommuner.
 • 2019: 124.945 foreldre fra 3.067 barnehager i 262 kommuner.
 • 2020: 127.879 foreldre fra 3181 barnehager i 259 kommuner.
 • 2021: 126.978 foreldre fra 3403 barnehager i 264 kommuner.
 • 2022: 110.224 foreldre fra 3100 barnehager i 255 kommuner.

Stabil tilfredshet med kommunale og private barnehager

 • Målingen av total tilfredshet med kommunale og private barnehager viser at foreldres oppfatning av barnehagene synes å være stabil over tid.

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Resultater fra hovedkategorier

 • Diagrammet under viser resultater fra hovedtemaene i Foreldreundersøkelsen hvert år siden starten i 2016.
 • Søylene viser at det er små forskjeller i tilfredsheten mellom kommunale og private barnehager, men at forskjeller går i favør av de private.

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Nøkkeltall fra din kommune

 • I denne tabellen kan du sjekke den gjennomsnittlige tilfredsheten med barnehagene i din kommune.
 • Variabel deltakelse og svarprosent gjør at risikoen for skjevheter i utvalget øker. Derfor er de lokale tallene mindre robuste enn de nasjonale tallene.

Kilde: Foreldreundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

 • EPSI Rating har hvert år siden 2009 målt brukertilfredsheten med hele utdanningsløpet i Norge. Barnehager topper denne listen, og bare folkehøgskolene har enkelte år oppnådd høyere score.
 • Ti år på rad har private barnehager oppnådd litt bedre resultater enn kommunale barnehager.
 • EPSI Rating har foretatt tilsvarende målinger i Danmark og Sverige. De norske barnehagene kommer best ut sammenlignet med barnehagene i resten av Skandinavia.
 • EPSI Ratings undersøkelse bygger på intervjuer med et representativt utvalg av brukere/foreldre.

Total tilfredshet med private og kommunale barnehager

Kilde: EPSI Rating

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Resultater på utvalgte spørsmål

 • Utdanningsløpet (EPSI Rating) inneholder hvert år rundt 30 spørsmål som et representativt utvalg foreldre svarer på.
 • Private barnehager scorer gjennomgående litt bedre enn kommunale barnehager på det aller meste som foreldrene blir spurt om.

Kilde: EPSI Rating

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

* Kundetilfredshet er EPSI Ratings betegnelse på det som i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse heter «Total tilfredshet»

Innbyggerundersøkelsen (Direktoratet for forvaltning og IKT)

 • Innbyggerundersøkelsen fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har i 2010, 2013, 2015 og 2017 målt tilfredsheten med ulike offentlige tjenester.
 • Bare bibliotekene og fastlegene får bedre tilbakemeldinger enn barnehager. Opp til 22 offentlig finansierte tjenester er vurdert.
 • De private barnehagene har hatt bedre score enn de kommunale barnehagene på alle Difi-målingene.
 • Difis undersøkelser bygger på intervjuer med et representativt utvalg av brukere/foreldre.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Resultater på alle spørsmål

 • I diagrammet under finner du detaljerte resultater fra Innbyggerundersøkelsen (Difi) fra 2015 og 2017.
 • Både i 2015 og 2017 oppnådde private barnehager høyere score enn kommunale barnehager på 57 av 58 spørsmål.
 • Du må scrolle opp og ned for å finne alle spørsmål og resultater.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT

For eksportering av data og andre valg, høyreklikk på diagrammet.

Eksterne lenker

Lokale foreldreundersøkelser

PBL mener

 • Det er viktig å lytte til foreldrene. De kjenner barna sine best og vet noe om hvilket barnehagetilbud de ønsker for sine barn.
 • Tilbakemeldinger fra foreldrene er viktig for å utvikle mangfold og kvalitet i barnehagesektoren.
 • Foreldreundersøkelser kan si noe, men på langt nær alt, om kvaliteten på barnehagene.
 • Alle offentlige og private barnehager som mottar offentlig driftstilskudd bør delta i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet.