Close

Pedagogtetthet: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest pedagogtetthet i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Pedagogandel: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest pedagogandel i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanningstetthet: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest grunnbemanning i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Venter du på data?

Barnehagemonitor laster inn sanntidsdata. Det tar derfor litt tid før alle grafer og tabeller er lastet inn. Takk for din tålmodighet.