Close

Pedagogtetthet: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest pedagogtetthet i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Pedagogandel: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest pedagogandel i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanningstetthet: 10 på topp og 10 på bunn

  • Diagrammet under viser de ti kommunene med henholdsvis høyest og lavest grunnbemanning i kommunale og private barnehager.

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL – Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen