Pedagogtetthet: 10 på topp og 10 på bunn

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Pedagogandel: 10 på topp og 10 på bunn

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen

Bemanningstetthet: 10 på topp og 10 på bunn​

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL - Årsmelding fra barnehagen og opplysninger fra kommunen