Close

Tilskudd og økonomi

Mer enn åtte av ti kroner som går til private barnehager, kommer i form av offentlige tilskudd. Tilskuddene varierer fra kommune til kommune. Det gjør også resultatene til de private barnehagene. Her kan du lese mer om tilskuddssatser, resultater og utbytte.