Close

Lønn og pensjon

  • Lønns- og pensjonsytelsene i private og kommunale barnehager er ofte tema i den offentlige debatten. Her kan du blant annet lese mer om de viktigste tariffavtalene som gjelder for flest ansatte i sektoren.