Close

Foreldre-tilfredshet og tilsyn

Foreldre med barn i barnehager er mer fornøyde enn brukere av de aller fleste andre offentlig finansierte tjenester. Kommunene fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Her kan du lese mer om foreldretilfredshet og tilsyn i norske barnehager.