Close

Bemanning og sykefravær

Høy pedagogisk kompetanse og god bemanning er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna i barnehagen. Her kan du lese mer om bemanning og sykefravær i sektoren.